Политика за поверителност

ПОДЗАГЛАВИЕ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОДЗАГЛАВИЕ

________________________________________

Последна промяна: Юни, 2018 г.

Ние, Rosslyn Hotels Group считаме защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот за приоритет. Посочената по-долу Политика за поверителност описва каква информация събираме от гости на хотела, бъдещи гости, както и посетители на някой от хотелите на Rosslyn Hotels Group или отделни уебсайтове и мобилно приложение, както и начина, по който използваме тази информация, за да обслужваме по-добре вашите нужди.

Настоящата Политика за поверителност е приетa от всички отделни юридически лица, които управляват и оперират хотели с марката Rosslyn. Това са дружествата "Сентрал Парк Хотел София" ЕООД и "Кератех Инженеринг" ООД. Позоваванията на "ние", "нас", "нашите" и "Rosslyn Hotels" в настоящото известие за поверителност се отнасят колективно към тези юридически лица.

 

Какво представлява личната информация?

Личната информация е всяка информация за вас като идентифицируемо лице. Личната информация, която обработваме, включва:

Основна информация - като име, възраст, пол, паспортна информация и паспортна снимка;

Информация за връзка - като домашен адрес, пощенски код, имейл адрес и телефонен номер;

Финансова информация - като например данните за кредитната Ви карта, разходната част на поръчката и историята на транзакциите;

Здравна информация, когато е оповестена и отнасяща се до предоставянето на услуги;

Предпочитания - като специални заявки, въпроси, свързани с обслужването и други предпочитания за престоя ви;

Техническа информация - например информация за устройството, което използвате, за да взаимодействате с нас (включително уникалния идентификатор на устройството, хардуерен модел, операционна система и версия и информация за мобилната мрежа, в случая на мобилното приложение)

Кореспонденция - когато се свържете с нас, например да изпратите запитване или да направите запитване, всяка кореспонденция или приложение може да бъде запазени и добавени към вашата лична информация.

 

Как използваме вашата лична информация?

Ние използваме вашата лична информация за следните цели:

за да можете да използвате нашия уеб сайт и нашето мобилно приложение с пълна функционалност;

за да ни помогне да идентифицираме вас и всички профили, които имате при нас;

за да ви предоставяме персонално обслужване в съответствие с вашите предпочитания;

за да ни помогне при извършването на резервацията и предоставянето на услугите, които заявявате;

за да обработвате транзакции през нашия уебсайт (включително да плащате за покупки, които можете да направите чрез нашия уебсайт) и да ви съдействаме за повече информация относно вашата транзакция;

за целите на таксуването във връзка с престоя Ви при нас;

за да потвърдим предварителни транзакции и да изготвим отчети или фактури;

за да се свържем с вас във връзка с евентуални коментари по вашата резервация;

за да Ви изпращаме бюлетини за нашите хотели и да Ви консултираме за промоции или да Ви информираме за оферти или друга информация, която може да ви интересува (ако, ако е необходимо, Вие отделно давате съгласието си за това);

за да отговорим на конкретно "Искане за информация" от вас за нашите хотели и да се занимаваме с всякакви други запитвания, кореспонденция, коментари или оплаквания, които сте подали;

за да участвате в една от нашите онлайн промоции;

за да извършваме нашата дейност, включително за вътрешни цели като счетоводство, анализи, статистика, разрешаване на проблеми, за да ни помогне да подобрим услугите си.

 

На какво основа ние използваме вашата лична информация?

Използваме вашата лична информация на следната основа:

За да спазва законовите си и регулаторни задължения, включително изискванията за финансово отчитане, наложени със закони и нашите одитори;

За да сключваме споразумения с вас и да изпълняваме нашето задължение да ви предоставяме услуги, когато се настанявате при нас;

за законни бизнес цели - използването на личните ви данни ни помага да оперираме и подобряваме дейността си и да сведем до минимум евентуално прекъсване на услугите, които ви предлагаме. Това също ни позволява да направим комуникациите с вас по-подходящи и персонализирани за вас и да направим Вашия престой престой по-приятен;

защото сте дали съгласието си - понякога може да поискаме вашето съгласие да ни позволите да използваме вашата лична информация за една или повече цели;

за съдебни искове или производства.

 

Как се събира личната информация?

Ние събираме вашата лична информация, като наблюдаваме нашите технологични инструменти и услуги, включително имейли, изпратени до и от Rosslyn Hotels.

Събираме информация, когато ни я предоставите или чрез комуникация с нас, например:

когато създавате потребителски профил или влезте в профила си, за да имате достъп до съществуващ потребителски профил на уебсайта или приложението си;

когато правите покупка чрез нашия уебсайт;

когато правите резервация онлайн или като се свържете директно с конкретен хотел;

по време на престоя ви в хотела, включително информация, предоставена при регистрация.

Ние също така получаваме информация за вас от други източници, като нашите бизнес партньори и обществено достъпни източници. Ние комбинираме информация, която имаме за вас от различни източници, включително информацията, която сте ни предоставили.

Също така може да събираме информация от вас чрез използването на "бисквитки", когато посещавате нашия уебсайт. За повече информация относно използването на "бисквитки", моля, вижте известието ни за "бисквитките". И накрая, можем да съберем снимката ви от обществено достъпни източници, за да можем да ви разпознаем, за да ви предоставим отлично обслужване на клиентите.

 

Как защитаваме личната информация?

Използваме разнообразни мерки и технологии за защита, за да защитим вашата лична информация от неразрешен достъп, използване, разкриване, промяна или унищожаване, в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни и за защита на личните данни.

Всеки отделен хотел, работещ под марката Rosslyn Hotels, съхранява лична информация на сигурно място и предприемаме стъпки, за да гарантираме, че само определени лица имат достъп до тази информация.

 

Коя информация не е сигурна?

Ние се стремим да защитим поверителността на профила Ви и друга лична информация, която държим в нашите записи, но за съжаление не можем да гарантираме пълна сигурност.

Важно е да се отбележи, че всяка електронна поща не е сигурна. Това е риск, свързан с използването на електронна поща. Моля, имайте предвид това, когато поискате информация или изпратите формуляри до нас по електронна поща (например от секцията "Свържете се с нас" на нашия уебсайт). Препоръчваме да не включвате поверителна информация (например информация за кредитна карта), когато използвате електронна поща. За вашата защита нашите отговори по електронна поща на вас няма да съдържат поверителна информация.

И накрая, винаги е необходимо да затворите браузърите, когато сте готови с формуляра или сайта за резервации. Въпреки че сесията ще се прекрати след кратък период на неактивност, най-добре е да затворите браузърите си веднага след завършването им, особено когато използвате компютър.

 

Каква лична информация може да бъде предоставена на трети страни?

Може да споделяме някои от личните Ви данни с:

други хотели от Рослин Хотели;

трети доставчици на услуги на Rosslyn Hotels, които ни предоставят услуги, за да обслужват по-добре вашите нужди като гост;

анализатори и доставчици на търсачки, които подпомагат Rosslyn Hotels в подобряването и оптимизирането на уебсайта, Booking Engine и нашето мобилно приложение;

нашите професионални консултанти и одитори;

местни или чуждестранни регулатори, правителства, съдилища, правоприлагащи органи и органи за национална сигурност.

Когато трета страна е ангажирана от Rosslyn Hotels да предоставя услуги от наше име, Rosslyn Hotels гарантира, че тези страни защитават вашата лична информация по начин, съответстващ на принципите, изложени в това известие за поверителност.

Ако сте избрали да се присъедините наш бюлетин, моля, имайте предвид, че данните ви се използват само за вътрешни цели и не продаваме или наемаме списъците ни за абонаменти на никого.

Ако имаме съмнения за незаконна дейност, то ние можем да разследваме и/ или да докладваме своите констатации или съмнения на полицията или друга съответна правоохранителна институция.

Rosslyn Hotels си запазва правото да откаже достъп до вашата лична информация при определени обстоятелства, както е разрешено от закона. Ако личната Ви информация не ви бъде разкрита, ще получите причините за това неразкриване на информация.

 

Други права

Вие имате право:

да поискате корекция и / или заличаване на личната ви информация в случаите, в които не сме задължени по закон да я запазим;

да поискате ограничаване на обработката на вашата лична информация или да възрази срещу тази обработка, освен случаите, в които сме задължени да я обработваме със закон;

да се откажете от обработката на вашата лична информация за целите на директния маркетинг;

Когато имате възможност да споделяте лична информация с Rosslyn Hotels, винаги можете да изберете да не правите това.

Ако възразявате срещу обработването на личната ви информация или ако сте предоставили съгласието си за обработка и по-късно изберете да го оттеглите, ние ще уважим този избор в съответствие с нашите правни задължения.

След като сте решили да оттеглите вашето съгласие, Rosslyn Hotels може да продължи да обработва вашата лична информация до степента, необходима или разрешена по закон.

Ако желаете да упражните някое от тези права, можете да го направите, като се свържете с нас по следния начин:

по електронна поща на адрес dpo@rosslyn-hotels.com

чрез писмо, адресирано на вниманието на Служител по защита на данните, Rosslyn Hotels Group, Ул. "Славянска" № 5, София 1000, България

 

Колко време запазва моята лична информация?

Вашата лична информация ще бъде съхранявана за срока, изискван от закона. Това може да включва запазване на информация след престоя ви. Ще заличин личната ви информация, след като тя повече не се изисква за някоя от описаните по-горе цели.

Също така ще запазим личната ви информация, когато трябва да направим това, във връзка със съдебно действие или разследване, включващо Rosslyn Hotels.

 

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или притеснения относно това известие за поверителност, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните, като ни пишете на посочения по-горе адрес за електронна поща и пощенски адрес.